درباره ما

توسطمدیر عامل

شرکت توسعه فناوری و تجارت بین المللی کاسپین با تکیه بر تجربه 7 ساله موسسان خود در کشور هندوستان و با هدف ارائه خدمات تجاری و فناوری بین دو کشور هند و ایران تاسیس شد. شرکت توسعه فناوری و تجارت بین المللی کاسپین اولین و تنها شرکت ایرانی است که صرفا و تخصصا بر دو بازار ایران و هند تمرکز دارد.

شرایط جغرافیای، موقعیت تکنولوژیکی و سابقه مراودات فرهنگی و اقتصادی، حجم بالایی از تبادلات تجاری بین ایران و هند را با ارمغان آورده است. در این بین، محصولات پتروشیمی، کشاورزی و  شمیایی در صدر ارتباطات تجاری قرار دارند.  بی شک شرایط دو کشور همچنان ظرفیت صادرات محصولات غیر پتروشیمی ایران و تامین مواد اولیه و تجهیزات با فناوری بالا از هند را دارد.

آشنایی با ویژگی های منحصر به فرد هند و شرکت های هندی، شناخت نیازمندهای بازار مصرف این کشور، امکان بازاریابی فعال محصولات ایرانی را فراهم می آورد. شرکت توسعه فناوری و تجارت بین المللی کاسپین با هدف کاهش ریسک شرکت های ایرانی و افزایش تبادلات تجاری بین دو کشور آمده همکاری با شرکت های ایرانی برای صادرات محصولات خود به هند و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از هند است.