خدمات

توسطمدیر عامل

خدمات صادرات به هند: اینجا را ببینید.

خدمات واردات از هند: اینجا را ببینید.

 

خدمات بازرگانی در هند:

  • مشاوره و اطلاع رساني در زمينه قرادادهاي تجاري و مناقصات در هند و فراهم آوردن زمینه شرکت در مناقصات
  • معرفی فرصت‌ها و مشوق های سرمايه گذاري در هند
  • هماهنگی برای حضور شما در نمايشگاه‌هاي تخصصی در هند و یا شرکت ما در نمایشگاه ها به صورت غرفه داری و یا یازدید و معرفی از جانب شما
  • پذيرش و اعزام هیئت هاي تجاري و بازرگاني
  • مذاکره با شرکت های خصوصی و دولتی در هند در حوزه بازرگانی

 

خدمات انتقال فناوری از هند:

  • تحقیق فناوری و معرفی بهترین منابع دسترسی به فناوری مورد نظر به لحاظ کمی و کیفی

 

خدمات سلامت: (رایگان)

  • معرفی بهترین بیمارستان ها و مراکز درمانی برای درمان سرطان و سلول درمانی